Skip to content

Selyn x Ethics(Nederlands)
Vanaf het allereerste begin tot nu, met het ondersteunen van meer dan 1.000 ambachtslieden in Sri Lanka, draagt Selyn sinds 1991 bij aan empowerment van plattelandsvrouwen en gemeen- schappen. Vandaag onderscheidt dit ethische lifestylemerk zich als de enige Fair Trade handweefonderneming in Sri Lanka en positioneert het zich als een van de meest prominente sociale ondernemingen in het land. De unieke collecties van Selyn tonen levendig vakmanschap, allemaal met de hand gemaakt en handgeweven door een collectief van vrouwen verenigd door veerkracht en gedeelde aspiratie.

De visie van het merk draait om het bevorderen van een duurzaam zakelijk paradigma dat het levensonderhoud van plattelandsvrouwen verbetert en versterkt. Met 30 jaar in bedrijf is Selyn toegewijd aan het hervormen van haar branche. Dit houdt in dat ze pleiten voor volledige transparantie in de toeleveringsketen, cutting-edge productietechnologieën omarmen en hun productassortiment voortdurend innoveren. De ethiek van het merk suggereert dat een dergelijke doelgerichte aanpak niet alleen zal leiden tot verhoogde economische opbrengsten, maar ook zal voldoen aan duurzaamheidsdoelstellingen en trots en waardigheid zal herstellen bij haar ambachtslieden.

Elk stuk binnen de collecties van Selyn heeft de garantie van eerlijke handel (gecertificeerd door de World Fair Trade Organisation) en is diervriendelijk (erkend als PETA-goedgekeurd veganistisch). Met een toewijding aan het gebruik van niet-giftige, AZO-vrije kleurstoffen en het bevorderen van milieubewuste praktijken, hecht Selyn het grootste belang aan het welzijn van zowel haar gemeenschap als het milieu. Met volledig toezicht op haar productieprocessen en ondersteund door een dynamisch designteam, biedt het merk op maat gemaakte oplossingen om te voldoen aan diverse behoeften.

(English)
From its modest inception to now supporting over 1,000 artisans throughout Sri Lanka, Selyn has been championing the empowerment of rural women and communities since 1991. Today, this ethical lifestyle brand stands out as Sri Lanka's sole Fair Trade handloom company, positioning itself as one of the nation's most prominent social enterprises. Selyn's unique collections showcase vibrant craftsmanship, all handmade and handwoven by a collective of women united by resilience and shared aspiration.

The brand's vision revolves around fostering a sustainable business paradigm that enhances and empowers the livelihoods of rural women. With 30 years in operation, Selyn is dedicated to reshaping its industry. This involves advocating for complete supply chain transparency, embracing cutting-edge production technologies, and continually innovating their product line-up. The brand's ethos suggests that such a purpose-driven approach will not only generate increased economic returns but also fulfil sustainability objectives and reinstate pride and dignity among its artisans.

Every piece within Selyn's collections holds the guarantee of being fair trade (as certified by the World Fair Trade Organisation) and is cruelty-free (endorsed as PETA-approved Vegan). With a commitment to using non-toxic, AZO-free dyes and championing eco-conscious practices, Selyn places paramount importance on the well-being of both its community and the environment. Having full oversight of its manufacturing processes and supported by a dynamic design team, the brand offers tailored solutions to meet diverse needs.

 

Lets connect and work together...