Skip to content

Selyn Foundation

(Nederlands)
De Selyn Foundation is toegewijd aan het welzijn en de voor- uitgang van Sri Lankaanse ambachtslieden en hun gemeenschap. In de kern draait de missie van de Stichting om drie essentiële beginselen: het creëren van duurzame levensonderhoud, het beschermen van cultureel erfgoed en het bevorderen van het onderwijs van degenen die onderbedeeld zijn.

In de zoektocht naar deze doelen heeft de Stichting verschillende gespecialiseerde programma's ontwikkeld. Het initiatief voor de ontwikkeling van ambachtslieden biedt gerichte training en middelen en bevordert de vaardigheden van ambachtslieden, zowel vrouwen als mannen, in plattelandsgebieden. Door hun expertise te verbeteren, produceren deze ambachtslieden niet alleen hoogwaardige producten, maar streven ze ook naar financiële onafhankelijkheid.

Als aanvulling op individuele groei richt de tak Gemeenschaps- ontwikkeling zich op brede verbeteringen. Samenwerkingen met lokale entiteiten maken inspanningen mogelijk variërend van
de versterking van de infrastructuur tot essentiële diensten zoals toegang tot werkgelegenheid, gezondheidszorg en sanitaire voorzieningen. Het doel is duidelijk: elke lid van de gemeenschap vooruithelpen.

Vanuit de overtuiging dat onderwijs een krachtige gelijkmaker is, heeft de Stichting trainingsprogramma's ontworpen om onderwijsverschillen te overbruggen. Workshops, robuuste educatieve materialen en ondersteuningssystemen bieden vrouwen, meisjes en jongeren de tools die ze nodig hebben om een betere toekomst uit te stippelen.

Honderden ambachtslieden en gemeenschappen hebben empowerment gevonden, families hebben baat gehad bij initiatieven voor gemeenschapsontwikkeling en honderden individuen hebben nu toegang tot werkgelegenheid.

(English)
The Selyn Foundation is dedicated to the well-being and progress of Sri Lankan artisans and their communities. At its core, the Foundation's mission revolves around three essential tenets: creating sustainable livelihoods, safeguarding cultural heritage, and championing the education of the underserved.

In pursuit of these goals, the Foundation has crafted several specialized programs. The Artisan Development initiative offers targeted training and resources, nurturing the capabilities of artisans, both women and men, in rural settings. By honing their expertise, these artisans not only produce top-tier products but also stride toward financial autonomy.

Complementing individual growth, the Community Development arm focuses on broad-based enhancements. Collaborations with local entities enable endeavours ranging from infrastructure fortification to essential services like access to employment, healthcare and sanitation. The aim is clear: uplift every member of the community.

Believing that education is a powerful equaliser, the Foundation
has designed training programs to bridge educational disparities. Workshops, robust educational materials, and support systems provide women, girls and youth the tools they need to chart a brighter course for their futures.

Hundreds of artisans and communities have found empowerment, families have benefited from community development initiatives and hundreds of individuals now have access to employment.

 

Lets connect and work together...